• Na ndiqni:

Inovacioni

Inovacioni është një proces që përfshin aktivitete të shumta për të zbuluar mënyra të reja për të bërë gjëra. Në një mjedis ku teknologjia përparon dhe distancat bëhen më të shkurtra, dhe si rezultat, konkurrenca po rritet sikurse edhe pritshmëritë e klientëve janë në rritje. Ne në Institutin për Kërkim dhe Zhvillim Barleti për të realizuar avantazhet konkurruese, punojmë që të adaptojmë dhe të aplikojmë inovacionet për menaxhim sa më të mire.Synimi ynë është që të inovojmë duke krijuar një model të ndryshëm në mënyrë që të identifikojnë mundësi të reja dhe mënyra më të mira për të zgjidhur problemet aktuale.
Inovacioni

Iniciativa

Agro Challenge

AgroChallenge është një konkursi idesh biznesi i cili do të zhvillohet në katër qytete në Shqipëri. Qëllimi i këtij konkursi është…

STEM

STEAM është një akronim i krijuar për të inkurajuar integrimin e disiplinave të shkencës, teknologjisë, inxhinierisë, artit…

Creative City FORUM

Grupimi rajonal i Industrive Kreative dhe Kulturore. Zhvillimi i një ekosistemi kreativ me themelet kryesore: ekonomi, individë…

City Lab

Sigurimi i rezultateve më të mira me qasje inovative, Gjetja e zgjidhjeve të duhura për probleme komplekse dhe sfidë të jetës reale…

Creative Business Cup

CBC, është më shumë sesa thjesht një konkurs mes sipërmarrësish të rinj. Ai shërben si një mekanizëm për gjenerimin e ideve të reja…

VIRTUAL BUSINESS INCUBATOR

Inkubatori i biznesit është mbështetja që bizneset kanë nevojë. Ajo do të ofrojë suport në fusha si: mentorim, drejtim, trajnim…

Forume

praktikat më të mira

Më shumë

INNOVATION HUB

Innovation Hub është një projekt i iniciuar dhe i zbatuar nga Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike në bashkëpunim me Institutin për Kërkim dhe Zhvillim, dhe i financuar nga Programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim-IADSA.

SMART CITY

Forumi Smart City është forumi I pare ndërkombëtar për Qytetin Inteligjent që organizohet në Shqipëri çdo vit me iniciativen e Institutit Adriapol, BIRD, në bashkëpunim me Universitetin ”Marin Barleti”, si dhe me mbështetjen e Këshillit të Ministrave.

Albanian Open Innovation

Albanian Open Innovation është vazhdim I projektit Open Innovation Network, ku BIRD është një nga 52 partnerët. Projekti do të krijojë një rrjet të përbashkët të universiteteve, instituteteve të kërkimeve shkencore, botës së biznesit dhe shoqërisë civile, të cilët ...

KËRKIM

Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti është konceptuar si një qendër kërkimore shkencore, në partneritet me të tretë, me institucionet, organizmat ndërkombëtare dhe aktorë të tjerë të shoqërisë shqiptare.

Instituti synon që të aplikojë dijet dhe teknologjitë innovative, për të ofruar zgjidhje për sfidat e shoqërisë në vend dhe rajon.

Kërkimi shkencor në Institutin e Kërkimit dhe Zhvillimit Barleti orientohet drejt aplikimeve në jetën shoqërore dhe ekonomike të vendit e më gjerë, duke synuar zhvillimin e inovacioneve dhe rritjen dhe aftësimin e vazhdueshëm të kapitalit njerëzor, shtimit e fuqizimit të mundësive e kualiteteve të ekspertizës; duke adaptuar një veprimtari të gjerë korporative, me mjaft partnerë cilësorë, në këtë drejtim ai zhvillon open inovation në lidhjet e tij të ngushta me bizneset dhe industrinë.

Puna kërkimore në institut, realizohet në përputhje me kriteret dhe standartet e përparuara ndërkombëtare, i përqëndruar në kategoritë e mëposhtme:

  • Kërkimi akademik – i cili ka si qëllim prodhimin dhe organizimin e dijes, zhvillimin eteorive të reja dhe promovimin e forcimin e veprimtarive kërkimore në shërbim tëmjedisit akademik, të bazuara në metodologji të reja e të mirëfillta shkencore;
  • Kërkimi i orientuar drejt praktikës – kërkimi që prodhon dije të reja dhe që kontribuonnga ana e tij në përparimit e efektshëm të praktikës së menaxhimit.
  • Shperndaje në: