NËNSHKRUHET MARRËVESHJA E BASHKËPUNIMIT ME MUZEUN ETNOGRAFIK, BERAT

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit midis Drejtorise se Muzeut Etnografik dhe Institutit për Kërkim dhe Zhvillim Barleti për lejimin e punimeve të ekspertëve në muze për kthimin e objekteve në Virtual Tour. Në marrëveshje u përcaktuan dy dhoma të cilat do të kthehen në virtual tour (dhoma e ndenjes dhe dhoma e punës).