SHËNDETËSI DHE MIRËQËNJEShëndeti dhe mirëqënja janë kushte të domosdoshme për një jetë të mirë. Përkudesja për shëndetin dhe krijimi i shoqërisë së mirëqënjes është një nga sfidat e mëdha të qeverisjes dhe vetë shoqërisë bashkëkohore. Nëpërmjet veprimtarisë studimore e kërkimore BIRD, ofron dije dhe ekspertizë për një shoqëri të shëndetëshme dhe me mirëqënje nën kushtet e reja të zhvillimeve demografike, teknologjive të reja dhe ndryshimeve klimaterike.

BIRD kontribuon të përgatisë shoqërinë të përballojë sfidat e shekullit, për të mundësuar kujdes shëndetësor dhe mirëqënje përgjatë jetës së përditëshme. Nën këtë këndvështrim, BIRD, realizon studime dhe gjetje mbi sfidat e shoqërisë urbane për shëndet të mirë dhe mirëqënje, të lidhura me cështjet e ndryshimeve klimaterike, shërbimeve publike, qeverisjes së mirë ndotjes së atmospheres, sigurisë sociale, sigurisë rrugore, shërbimit shëndetësor, parashikimit të risqeve dhe mbrojtjes prej tyre, emergjencave civile etj.