TAKIM I PARTNERËVE MBI PROJEKTIN – SMART TOUR

Autoriteti Menaxhues i Programeve të Bashkëpunimit Territorial Evropian organizoi një tryezë të rrumbullakët online mbi ecurinë e projektit Interreg (Smart Tourism on Cultural Roads). Takimi u zhvillua online ditën e premte, datë 8 tetor 2021, në orën 11:00. Të pranishëm ishin përfaqësues nga të gjithë partnerët. Pikat e diskutimit ishin: ecuria e projektit, problematikat gjate zbatimit si dhe raportimet. Lead partner në dakortësi me partnerët e tjerë kërkuan mundësinë e shtyrjes së zbatimit të projektit si rezultat i periudhes së vështirë të pandemisë.