Themelues


Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit "Barleti" i ka fillesat e tij me Qendrën për Studime Rajonale, të ngritur nga Universiteti Barleti në vitin 2009.

Instituti vepron si një organizatë jo-fitimprurëse, e cila nuk ndjek qëllime përfitimi ekonomik dhe as synime politike e fetare. Ai është krijuar dhe funksionon mbi bazën e legjislacionit shqiptar në fuqi për këto organizata