• Na ndiqni:
QËNDRUESHMËRIA

QËNDRUESHMËRIA

Parimi i organizimit të qëndrueshmërisë është zhvillimi i qëndrueshëm.

EFIKASITETI

EFIKASITETI

Evitimi i humbjes së energjisë, kohës etj. për të prodhuar një rezultat të dëshiruar.

INTELIGJENCË

INTELIGJENCË

Aftësia për të marrë dhe për të aplikuar njohuritë.

JETESA

JETESA

Ndjekja e një mënyre jetese të tipit të specifikuar

Lajme dhe Evente

Sektorët


Zhvillimit i Qëndrueshëm dhe i Integruar

Zhvillimi i qëndrueshëm është shndrruar në kryefjalë të modelit të zhvillimit për shoqërinë bashkëkohore.

MË SHUMË


Eficienca Energjitike dhe Transporti

Përdorimi efiçient i energjisë synon të zvogëlojë sasinë e energjisë që kërkohet për të ofruar produkte dhe shërbime.

MË SHUMË


Mjedisi dhe Burimet Natyrore

BIRD ofron shërbime konsulence lidhur me menaxhimin strategjik dhe operacional në fushën e mjedisit, planifikimit të burimeve natyrore dhe përdorimit të tokës.

MË SHUMËBujqësia dhe Zinxhiri Vleres Ushqimore

Për zhvillimin e tregjeve të sukseshme dhe të qëndrueshme për produktet bujqësore, biznesi duhet të jetë fitimprurës për të gjithë partnerët në zinxhirin e vlerës

MË SHUMË


Ekonomia e Dijes

Nëpërmjet ekonomisë së dijes, mundësojmë zgjidhje për të ardhmen e Shqipërisë që duam!
 
 
 

MË SHUMË


TERRORIZMI DHE SIGURIA

Terrorizmi, një sfidë që kërkon ngritjen e mekanizmit paraprak të strukturave të sigurisë.
 
 
 

MË SHUMËSHËNDETËSI DHE MIRËQËNJE

Me dijet, ekspertizën dhe praktikat tona, ne jetëzojmë ndërveprimin dhe marrëdhënjet shëndet dhe mirëqënje.
 
 
 

MË SHUMË


NDRYSHIMET E KLIMËS, EMERGJENCAT DHE MENAXHIM I KATASTROFAVE

Menaxhimi i riskut të katastrofave është një disiplinë e cila kërkon vlerësimin e riskut në shumë nivele: fizik, ekonomik, social, organizativ dhe institucional.

MË SHUMË


TEKNOLOGJI, INOVACION DHE MOBILITET

Tri fjalekycet e cdo fushe, inovacioni teknologjik dhe mobiliteti vazhdojnë të përparojë me shpejtësi të lartë.
 
 

MË SHUMË

praktikat më të mira

INNOVATION HUB

Innovation Hub është një projekt i iniciuar dhe i zbatuar nga Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike në bashkëpunim me Institutin për Kërkim dhe Zhvillim, dhe i financuar nga Programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim-IADSA.

SMART CITY

Forumi Smart City është forumi I pare ndërkombëtar për Qytetin Inteligjent që organizohet në Shqipëri çdo vit me iniciativen e Institutit Adriapol, BIRD, në bashkëpunim me Universitetin ”Marin Barleti”, si dhe me mbështetjen e Këshillit të Ministrave.

Albanian Open Innovation

Albanian Open Innovation është vazhdim I projektit Open Innovation Network, ku BIRD është një nga 52 partnerët. Projekti do të krijojë një rrjet të përbashkët të universiteteve, instituteteve të kërkimeve shkencore, botës së biznesit dhe shoqërisë civile, të cilët do të bashkëpunojnë...

Iniciativa

Agro Challenge

AgroChallenge është një konkursi idesh biznesi i cili do të zhvillohet në katër qytete në Shqipëri. Qëllimi i këtij konkursi është…

STEM

STEAM është një akronim i krijuar për të inkurajuar integrimin e disiplinave të shkencës, teknologjisë, inxhinierisë, artit…

Creative City FORUM

Grupimi rajonal i Industrive Kreative dhe Kulturore. Zhvillimi i një ekosistemi kreativ me themelet kryesore: ekonomi, individë…

City Lab

Sigurimi i rezultateve më të mira me qasje inovative, Gjetja e zgjidhjeve të duhura për probleme komplekse dhe sfidë të jetës reale…

Creative Business Cup

CBC, është më shumë sesa thjesht një konkurs mes sipërmarrësish të rinj. Ai shërben si një mekanizëm për gjenerimin e ideve të reja…

VIRTUAL BUSINESS INCUBATOR

Inkubatori i biznesit është mbështetja që bizneset kanë nevojë. Ajo do të ofrojë suport në fusha si: mentorim, drejtim, trajnim…

STAFI BIRD

STAFI BIRD

STAF PËR MENAXHIM PROJEKTESH

1. Ark. Ajda Carcani – Ekspert / Menaxher projektesh
2. Av. Erli Zdrava – Këshilltar Ligjor dhe Prokurime
3. Dr. Kejda Nuhu – Expert / Koordinator projektesh
4. Dr. Anila Jance – Ekspert / Koordinator projektesh
5. Michel Bring – Ekspert / Menaxher projektesh
6. Ing. Dr. Gazmend Zeneli – Ekspert / Inxhinier mjedisi
7. Ing. Ledio Kosta – Ekspert / Trajnues
8. Dr. Adriana Qafa – Ekspert / Trajnues
9. Flutura Sheshi – Ekspert / Trajnues

STAF MBËSHTETËS

1. Sokol Shurdhi – Support ICT
2. Ernest Kopshtari – Support Logjistikë

EKSPERTË TË ASOCIUAR

1. Prof. Dr. Suzana Guxholli
2. Prof. Dr. Aleksander Xhuvani
3. Prof. As. Dr. Robert Gjedia
4. Prof. As. Dr. Erika Melonashi
5. Dr. Ilir Capuni
6. Dr. Etleva Dobjani
7. Dr. Lejda Abazi
8. Dr. Malvina Prapa
9. Ark. Oltjon Luga