• Tirane - Shqiperi
  • +123 456 789
  • info.bird@umb.edu.al
  • Na ndiqni:

QËNDRUESHMËRIA

arimi i organizimit të qëndrueshmërisë është zhvillimi i qëndrueshëm.

Më shumë

EFIKASITETI

Evitimi i humbjes së energjisë, kohës etj. për të prodhuar një rezultat të dëshiruar.

Më shumë

INTELIGJENCË

Aftësia për të marrë dhe për të aplikuar njohuritë.

Më shumë

JETESA

Ndjekja e një mënyre jetese të tipit të specifikuar

Më shumë

Our Sectors

Lorem ipsum dolor sity ametr consectetuer adipiscingi eliyt sed diam

ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM

Zhvillimi i qëndrueshëm është shndrruar në kryefjalë të modelit të zhvillimit për shoqërinë bashkëkohore.
 
 

Më shumë

EFIÇIENCA ENERGJITIKE DHE TRANSPORTI

Përdorimi efiçient i energjisë synon të zvogëlojë sasinë e energjisë që kërkohet për të ofruar produkte dhe shërbime.

Më shumë

MJEDISI DHE BURIMET NATYRORE

BIRD ofron shërbime konsulence lidhur me menaxhimin strategjik dhe operacional në fushën e mjedisit, planifikimit të burimeve natyrore dhe përdorimit të tokës.
 

Më shumë

BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI I ZINXHIRIT TË VLERËS

Për zhvillimin e tregjeve të sukseshme dhe të qëndrueshme për produktet bujqësore, biznesi duhet të jetë fitimprurës për të gjithë partnerët në zinxhirin e vlerës

Më shumë

EKONOMIA E DIJES DHE TRANSFERIMI I TEKNOLOGJIVE

Nëpërmjet ekonomisë së dijes, mundësojmë zgjidhje për të ardhmen e Shqipërisë që duam!
 
 

Më shumë

TERRORIZMI DHE SIGURIA

Terrorizmi, një sfidë që kërkon ngritjen e mekanizmit paraprak të strukturave të sigurisë.
 
 
 

Më shumë

SHËNDETËSI DHE MIRËQËNJE

Me dijet, ekspertizën dhe praktikat tona, ne jetëzojmë ndërveprimin dhe marrëdhënjet shëndet dhe mirëqënje.
 
 
 

Më shumë

NDRYSHIMET E KLIMËS, EMERGJENCAT DHE MENAXHIM I KATASTROFAVE

Menaxhimi i riskut të katastrofave është një disiplinë e cila kërkon vlerësimin e riskut në shumë nivele: fizik, ekonomik, social, organizativ dhe institucional.

Më shumë

TEKNOLOGJI, INOVACION DHE MOBILITET

Tri fjalekycet e cdo fushe, inovacioni teknologjik dhe mobiliteti vazhdojnë të përparojë me shpejtësi të lartë.
 
 

Më shumë

Lajme dhe Evente

Lorem ipsum dolor sity ametr consectetuer adipiscingi eliyt sed diam

STEAM

STEAM është një akronim i krijuar për të inkurajuar integrimin e disiplinave të shkencës, teknologjisë, inxhinierisë, artit dhe matematikës. Paradigma e artit dhe shkencës si komplementare po fiton terren - me artin që nxit zbatimin e mendimit krijues dhe qasjeve anësore në zgjidhjen e problemeve shkencore.

Më shumë

STEAM School

Pershkrimi...

Më shumë

Virtual STEAM

Pershkrimi...

Më shumë

STEAM Network

Pershkrimi...

Më shumë

STEAM in Community

Pershkrimi...

Më shumë

STEAM Academy

Pershkrimi...

Më shumë

Subject

Pershkrimi...

Më shumë

Praktikat me te mira

Lorem ipsum dolor sity ametr consectetuer adipiscingi eliyt sed diam

Kush jemi ne